K

O

N

T

A

K

T

Allmän information

Adress:

Bo Magnusson
Stegatop
43498 Kungsbacka

Kontaktpersoner: Bo, Bengt eller Magnus:

Telefonnummer:

    Dagtid: 0300-14575
    Kvällstid: 0300-13007 (Bo Magnusson)
    Mobilnummer: 070 5926085 (Bo Magnusson)
    Mobilnummer: 070 6304137 (Magnus Magnusson)

Stegatorp Simmental drivs av familjen Magnusson och ligger drygt 3 km söder om Kungsbacka i Halland.
Gården håller en renrasig simmentalbesättning etablerad sedan 1979 och föder upp avelsdjur efter dokumenterade mjölklinjer. Besättningen omfattar fyra stamtjurar och drygt 100 hondjur. Vi har mellan 60 och 70 kalvningar per år.